Dzierżawa

 

Istotą dzierżawy jest dostarczenie diagnostycznej aparatury medycznej bez konieczności ponoszenia milionowych nakładów.