MRI / CT – dzierżawa

 

Nasza oferta umożliwia posiadanie wielorzędowego tomografu komputerowego bądź nowoczesnego rezonansu magnetycznego w formie dzierżawy.

Przekazujemy Państwu do dyspozycji wysokiej klasy sprzęt, gwarantując profesjonalny serwis przez cały czas trwania umowy. Dzięki takiej formie umowy zapewniamy:

 • nadzór budowalny przy adaptacji pomieszczeń
 • wykonanie klatki Daraday’a (pracownia MR),
 • instalację sprzętu,
 • przeszkolenie personelu medycznego,
 • opiekę serwisową,
 • zintegrowane systemy PACS, RIS z możliwością integracji z dowolnym systemem HIS,
 • nowoczesny system telewideokonsultacji

 Korzyści dla dzierżawcy

Finansowe:

 • możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na rzecz szpitala bez konieczności inwestowania środków własnych, np. rozszerzenie działalności o badania komercyjne bądź podpisanie kontraktu z NFZ,
 • zmniejszenie kosztów leczenia, tj. dowozu pacjentów do innych jednostek,
 • eliminacja kosztów serwisu, przeglądów i napraw,
 • brak opłat wstępnych i podatku VAT z tytułu dostawy sprzętu.

Medyczne:

 • wzrost rangi jednostki wśród kadry medycznej i pacjentów.

Komfort i bezpieczeństwo pracy:

 • zespół doświadczonych inżynierów serwisowych służy pomocą 24h/dobę, dbając o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

Warunki finansowe

Umowa dzierżawy ustalana jest według indywidualnych możliwości finansowych.

W zależności od potencjału szpitala umowa określa:

 • rodzaj i klasę aparatu,
 • pakiet wykonywanych badań,
 • czas trwania umowy,

Po zweryfikowaniu potrzeb przedstawiamy ostateczną ofertę.

Wymogi techniczne

Wymogi techniczne obejmują przygotowanie pomieszczeń zgodnie z wymoganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz producenta sprzętu, w zakresie:

 • osłon radiologicznych,
 • dostosowania podłoża,
 • wyposażenia w wentylację i klimatyzację,
 • wykonania klatki Faraday’a (pracownia MR),
 • zabezpieczenia w energię elektryczną (zasilanie).

W przypadku braku prawidłowo przygotowanego pomieszczenia zapewniamy prace projektowo-remontowe oraz nadzór budowlany nad adaptacją pomieszczeń.