„IT w służbie zdrowia – GigaCon” – Warszawa 20.09.2012 r.

21 września 2012Celem przedstawienia najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej, firma GigaCon zorganizowała konferencję, na której pojawiła się nasza propozycja SYSTEMU TELE-WIDEOKONSULTACJI (Kiebox), czyli:

-zdalnych konsultacji online
-obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia
-archiwizacji danych oraz ich zabezpieczania
-diagnostyki cyfrowej

Od 2011 r. KIE prowadzi projekt dofinansowany ze środków UE w ramach działania 1.4 (prace badawcze i rozwojowe) polegający na opracowaniu centralnych systemów PACS oraz wdrożenia systemu tele-videokonsultacji.

Już od wielu lat nowoczesne technologie informacyjne pomagają w poprawie jakości szeroko rozumianej diagnostyki i sprawiają, że wdrażane rozwiązania zwiększają efektywność tych procesów jednocześnie minimalizując koszty.
Opracowany przez KIE system tele-videokonsultacji w pierwszej kolejności został stworzony z myślą o lekarzach radiologach. Umożliwia on przeprowadzenie videokonsultacji obrazów generowanych przez aparaty CT, MR i RTG oraz USG i Mammograf (standard DICOM)
i innej aparatury medycznej generującej obraz video (np. mikroskopy i kamery video na salach operacyjnych). Obecnie prowadzone prace wspólnie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego pozwalają na zastosowanie systemu tele-videokonsultacji dla potrzeb analiz obrazów morfologicznych. Proponowane rozwiązanie powinno zdecydowanie skrócić czas potrzebny na analizę próbek i jednocześnie obniżyć koszty analiz przy wykorzystaniu tej metody. Również współpraca z Kliniką Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej pokazuje jak ogromne znaczenie ma szybka i właściwa diagnoza. Rozwiązanie tele-videokonsultacji znakomicie wpisuje się w obszar telemedycyny i pokazuje przydatność zastosowanej metody w zdalnych konsultacjach.