Zarządzanie jakością

 

Pragnąc spełnić wszystkie wymagania stawiane przez naszych klientów i dbając o ich zadowolenie, firma KIE nieustannie dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych usług. W tym celu Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością uzyskując w

2005r. certyfikat SZJ realizowanego zgodnie z normą ISO 9001-2000. Założenia przyjęte w polityce jakości zobowiązują nas do podejmowania działań w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.


Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżety państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

ISO 9001-2000
spełniamy wymagania
naszych klientów

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych:

unia_przed

Uzyskane certyfikaty

cert1            cert2
Po nowelizacji normy systemu zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008