KIERIS

 

KIERIS

KIERIS to program typu RIS (Radiology Information System) zarządzający pracą w zakładach
diagnostyki obrazowej. Dziś trudno wyobrazić sobie pracę nowoczesnego zakładu diagnostyki
obrazowej bez narzędzia do sprawnego zarządzania. Ustawodawca narzuca wręcz konieczność
posiadania takiego systemu w każdej diagnostycznej pracowni radiologicznej.

Program ten może być podłączony bezpośrednio do systemu archiwizacji obrazów PACS i systemu
HIS.

Obecnie posiadamy integrację z systemami:
• Eskulap
• Infomedica
• Textus Virtualis