Spectrum Dicom Viewer

 

Przeglądarka Spectrum Dicom Viewer

Przeglądarka Spectrum Dicom Viewer to oprogramowanie diagnostyczne dedykowane dla zakładów radiologii. Dzięki modułowej architekturze umożliwia zarówno przeglądanie obrazów medycznych jak i ich archiwizację na lokalnym dysku twardym. Zaimplementowanie standardu DICOM 3.0 gwarantuje współpracę ze wszystkimi urządzeniami generującymi obrazy Dicom (CT, MR, CR, itp.) a także z serwerami PACS, pochodzącymi od różnych producentów. Program współpracuje również z drukarkami pracującymi w standardzie Dicom i umożliwia export/import danych z nośników wymiennych (CD,DVD, pendrive) w formacie Dicomdir. Najważniejsze funkcje programu:

 •  ręczne i predefiniowane ustawienia window level i window width,
 •  pomiar długości odcinka (w kombinacji z wysokością i szerokością),
 •  pomiar kąta,
 •  pomiar kąta przecięcia dwóch prostych,
 •  gęstość obszaru,
 •  negatyw obrazu,
 •  LUT,
 •  zmiana podziału okna,
 •  obrót obrazu o 90° w dowolnym kierunku,
 •  odbicie obrazu w pionie i poziomie,
 •  płynne powiększanie obrazu,
 •  lupa,
 • MPR (Multi Planar Reconstruction) 2D, MPR 3D, MPR po linii krzywej,
 •  rekonstrukcje 3D:
  • surface rendering,
  • volume rendering,
  • MIP (Maximum/Minimum Intensity Projection),
 •  wydruk badań na drukarce standardowej,
 •  eksport badań do HTML,
 •  zapis kolejnych obrazów do typowych formatów graficznych (bmp, jpg, png).

Obecnie przeglądarka zintegrowana jest dwustronnie z systemem HIS „Eskulap”.

Przeglądarka zarejestrowana jest jako wyrób medyczny w klasie IIa.

Pobierz wersję demonstracyjną.