Dotacje na innowacje

 

KIE sp. z o.o. realizuje projekt pn. ‘Przeprowadzenie prac rozwojowych przez firmę KIE sp. z o.o. celem stworzenia prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box do wdrożenia systemu do pozyskiwania, kolekcjonowania i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej z zakładów diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem Televideokonsultacji’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box oraz dedykowanego dla niego oprogramowania i w efekcie, po realizacji fazy wdrożeniowej – zaoferowania na rynku zakładom opieki zdrowotnej innowacyjnego procesu pozwalającego na pozyskiwanie, kolekcjonowania i archi-
wizację oraz telekonsultowanie wyników badań z oddziałów diagnostyki obrazowej. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.10.2011 – 31.10.2014.


Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Waldemar Osowczyk – Dyrektor ds. Rozwoju, adres mailowy: waldemar.osowczyk@kie.com.pl
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy wykonie prac w najwyższej jakości i szybkim terminie.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO