Usługi

 

Od 1991 roku drugim profilem działalności spółki KIE jest tworzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Tomma. W naszych placówkach, na naszym sprzęcie i przy współpracy z najlepszymi specjalistami, wykonujemy badania z zakresu diagnostyki obrazowej.

Oferujemy głównie badania na rezonansach magnetycznych i tomografach komputerowych. Pracownie Tomma od kilku lat działają również w ramach badań kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Rozszerzyliśmy naszą działalność o usługi centrum teleradiologii, które od września 2009 roku funkcjonuje już w trybie 24 h. Więcej na:

www.nzoz-tomma.com.pl

KIE Sp. z o. o. w jednej ze swoich pracowni zainwestowała w innowacyjne rozwiązania informatyczno – technologiczne.

Dzięki temu w NZOZ TOMMA Gniezno uruchomiono nowoczesny, 16-rzędowy tomograf komputerowy umożliwiający wykonywanie niestandardowych badań w tym: perfuzja, angio, endoskopia wirtualna, badania dynamiczne. Podwyższył się również poziom diagnostyczny dotychczas wykonywanych badań.

Projekt dotyczący zakupu Rezonansu Magnetycznego do naszej pracowni w Lesznie, również otrzymał dotację ze środków unijnych.

NZOZ Tomma w Lesznie był pierwszą pracownią, w której KIE rozpoczęła wykonywanie badań rezonansem magnetycznym. Proponowane przez firmę „KIE” Sp. z o.o. badania diagnostyczne wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki i są bardziej skuteczne, ponieważ pozwalają m.in. na wykrywanie chorób i patologii dotychczas niemożliwych do wykrycia. Sukces tej placówki przyczynił się do decyzji o utworzeniu kolejnych: w Koszalinie oraz Gnieźnie

Prowadzimy 12 pracowni diagnostycznych
na terenie całego kraju:

nzoz-tomma.com.pl - NASZE PLACÓWKI