Archiwizacja dokumentacji medycznej (PACS)

 

Od 1 Stycznia 2011 r. wszystkie zakłady opieki zdrowotnej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 Dz. U. Nr 252 poz. 1697 mogą przechowywać dane poza miejscem ich powstawania. Jest to szczególnie ważne w obliczu ponoszenia wysokich kosztów związanych z inwestycją w systemy PACS oraz stosunkowo wysokimi kosztami ich utrzymania w przyszłości.

Centralny PACS obniża koszty inwestycji w zależności od modelu kosztowego przedsięwzięcia. Profesjonalne Data Centre umożliwia osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych w całym okresie ich przechowywania – archiwizacji. Centralny system PACS doskonale sprawdza się w modelu Teleradiologii i Tele-wideokonsultacji obniżając koszty projektu.

Model outsourcingu systemów do archiwizacji danych z zakładów diagnostyki obrazowej opracowany przez KIE Sp. z o.o. i uzupełniony przez autorskie rozwiązania Teleradiologii i Tele-wideokonsultacji pozwala szpitalom i innym jednostkom na zwiększenie efektywności procesu diagnostyki obrazowej i daje możliwość zdalnego (mobilnego) dostępu do danych z dowolnego miejsca z łączem do Internetu.