Telewideokonsultacja

 

Model outsourcingu systemów do archiwizacji danych z zakładów diagnostyki obrazowej opracowany przez KIE Sp. z o.o. i uzupełniony przez autorskie rozwiązania Teleradiologii i Tele-wideokonsultacji pozwala szpitalom i innym jednostkom na zwiększenie efektywności procesu diagnostyki obrazowej i daje możliwość zdalnego (mobilnego) dostępu do danych z dowolnego miejsca z łączem do internetu.

Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają mechanizmy szyfrowania danych oraz wykorzystania systemów VPN (Virtual Private Network). Docelowo można wykorzystać podpis elektroniczny użytkownika i identyfikować wszelkie „zdarzenia” w systemie.

Nowatorskie rozwiązanie systemu Tele-wideokonsultacji wykorzystujące platformę wideokonferencyjną i klasyczną przeglądarkę DICOM dostępną z poziomu www usprawnia pracę każdego zespołu radiologów, dając możliwość prowadzenia konsultacji z dowolnego miejsca w kraju i na świecie.

Każde wdrożenie centralnego systemu PACS z systemem Tele-wideokonsultacji wymaga indywidualnego przygotowania projektu wraz z oceną ilości przekazywanych informacji do systemu.

 

Na wskutek realizacji projektu pt. Nowatorska technologia diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem innowacyjnej platformy tele-wideokonsultacji oferującej zaawansowane możliwości analizy, konsultacji, archiwizacji i transmisji radiologicznych, mikroskopowych oraz zdigitalizowanych sygnałów biologicznych KIE sp. z o.o. wprowadziła na rynek 3 grupy usług:

 • Usługę Tele-wideo konsultacji
 • Usługi diagnostyczne (składające się 3 zupełnie nie oferowanych przez Wnioskodawcę usług oraz 12 usług udoskonalonych (takich jak: badanie głowy, badanie oczodołów, badanie twarzoczaszki, badanie przysadki, badanie szyi, badanie kręgosłupa i jego odcinków, badanie klatki piersiowej, badanie jamy brzusznej, badanie miednicy, badanie kości i stawów, badanie angio, badanie cholangiograficzne)
 • Usługę archiwizacji danych w systemie centralnego PACS

Charakterystyka nowych usług diagnostycznych:

- badanie serca nowoczesną metodą obrazowania stosowane jest w zarówno morfologii jak i czynności mięśnia sercowego. Ocena parametrów morfologicznych i objętościowych w badaniu MR serca jest dokładna, ponieważ badanie to nie powoduje zniekształceń geometrycznych dotyczących uzyskiwanych obrazów komór serca, jak to się często dzieje w przypadku echokardiografii, która jest obecnie najczęściej stosowaną metodą obrazowania.

Badanie czynnościowe mózgu

Technika badania opiera się na wykazaniu, że miejsca mózgu o zwiększonej aktywności są lepiej ukrwione i utlenowane, z czym wiąże się rozjaśnienie obrazu w obszarach o wymienionych cechach. Wynika to z faktu, że hemoglobina obecna we krwi i transportująca tlen do komórek odbierana jest przez aparat MR jako naturalny środek cieniujący, którego natężenie barwy na obrazie zmienia się wraz z jej wysyceniem tlenem.

- Badanie piersi

Badanie rezonansem magnetycznym piersi wykazuje się najwyższą (ocenianą na 92-99%) skutecznością w wykrywaniu raka piersi. Żadna ze stosowanych powszechnie metod nie wykazuje tak wysokiej skuteczności. Obrazowanie odbywa się bez użycia promieniowania jonizującego i wymaga podania dożylnie środka kontrastowego.

Usługa archiwizacji danych medycznych w systemie centralnego PACS

Usługa w pełni zaspokaja potrzeby nowoczesnej pracowni diagnostyki obrazowej TK, MR i TRG dzięki funkcji akwizycji, kolekcjonowania i archiwizacji wyników badań w jednym centralnym miejscu. Unikalną korzyścią dla szpitali jest możliwość wdrożenia efektywnego procesu opisu wyników badań przy najniższych kosztach funkcjonowania. Usługa archiwizacji jest mocno skorelowana z usługą Tele-wideo konsultacji

Usługa Tele-wideo konsultacji

Usługa ta jest kierowana przede wszystkim do Zakładów Opieki Zdrowotnej, gabinetów lekarskich.

Korzyści z nowej usługi tele-wideo konsultacji:

 • duże oszczędności czasowe i finansowe, powstałe w wyniku: wyeliminowania potrzeby zapewnienia ciągłej obecności lekarza radiologa,
 • brak konieczności utrzymywania kosztownego wewnętrznego systemu PACS i korzystania z zewnętrznego serwera,
 • brak konieczności ponoszenia wydatków na licencje i upgrade systemu,
 • wyeliminowania kosztów energii i serwisu
 • efektywny proces opisu badań.
 • możliwość korzystania z doświadczenia najlepszych specjalistów, niezależnie od miejsca ich pobytu.
 • wymiana danych personalnych i klinicznych pacjenta pomiędzy dwoma różnymi jednostkami służby zdrowia, co jest szczególnie ważne w celu postawienia trafnej diagnozy na podstawie np. historii choroby,
 • szybki dostęp do trafnej diagnozy, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, wymagających konsultacji. Nowa oferta KIE udostępniać będzie rozwiązanie, w ramach którego lekarze radiolodzy będą mogli dokonywać konsultacji z opcją video dzięki platformie do Tele-wideokonsultacji radiologicznych.
 • nowatorskie rozwiązanie umożliwi również zdalne analizy obrazów morfologicznych i opracowanie całkiem nowego procesu dla lekarzy