Usługa teleradiologii

 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom jednostek medycznych, oferujemy wykonywanie opisów badań radiologicznych drogą teletransmisji.
Świadczone przez nas usługi dotyczą opisów badań wykonywanych w pracowniach tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii konwencjonalnej. Przy wykorzystaniu łączy internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, jednostka medyczna przesyła obrazy do naszego ośrodka diagnostycznego i po zgłoszeniu oczekuje na gotowy opis badania.

Nasze centrum teleradiologiczne działa w trybie 24-godzinnym przez siedem dni w tygodniu. Badania opisywane są w dwóch trybach – planowym i cito. Opisy badań standardowych wykonujemy do 24 godzin, a w trybie pilnym do max. 1,5 godzinny. Wysoka jakość opisów możliwa jest dzięki współpracy z kilkunastoma radiologami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w opisywaniu badań tomografii komputerowej, rezonansu oraz klasycznej radiologii. Wszyscy nasi lekarze to specjaliści w zakresie diagnostyki obrazowej.


Teleradiologia zatem rozwiązuje powszechny problem, z którym bokryka się większość placówek opieki zdrowotnej – zdobycie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistów-radiologów i zatrudnienie ich w pełnym, 24-godzinnym wymiarze czasowym. Nasz projekt przyczynia się do obniżenia całkowitych kosztów prowadzenia zakładów diagnostyki obrazowej oraz pozwala na dokładniejszą i pewną diagnozę.

Zapewniamy

  • wysoką jakość opisów badań,
  • krótki czas oczekiwania na opis,
  • bezpieczny, szyfrowany przesył obrazów diagnostycznych i ich archiwizację,
  • instalację systemu w lokalizacji użytkownika,
  • szkolenie personelu medycznego,
  • pomoc i nadzór techniczny.KIE Sp. z o. o. realizując strategię rozwoju oraz prowadząc stały monitoring rynku, zarówno krajowego, jak i zagranicznego (w zakresie najnowszych trendów), w tym przede wszystkim monitoring dostępności usług diagnostycznych realizując projekt pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań technicznych w tym obszarze wprowadziła do swojej oferty następujące nowe i udoskonalone usługi:

NOWE USŁUGI

1.      Badania mammografem

2.      Badania USG

(w tym: USG Naczyniowe tętnic szyjnych i kręgowych, USG Naczyniowe tętnic obwodowych, USG Naczyniowe aorty brzusznej, USG Naczyniowe naczyń żylnych kończyn dolnych, USG jamy brzusznej, USG tarczycy, USG piersi, USG ślinianek, USG jąder, USG węzłów chłonnych, USG stawów biodrowych dzieci i noworodków, Echo serca, USG układu wrotnego, USG aorty brzusznej, USG jam opłucnowych, USG miednicy, USG mięśni, USG moszny, USG naczyń żylnych kończyn dolnych, USG nadgarstka, USG nerek, USG powłok, USG prostaty, USG stawów, USG stawów biodrowych, USG stawu barkowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego, USG struktur mięśni i ścięgien, USG sutków, USG szyi, USG nerek, śledziony, trzustki, USG żył, USG tętnic szyjnych i kręgowych, USG układu moczowego, USG wątroby, USG pęcherzyka żółciowego.

3.      Badania RTG

(w tym: RTG klatki piersiowej, RTG czaszki, RTG uszu, RTG dwunastnicy, RTG jamy brzusznej, RTG jelita cienkiego, RTG kości, RTG kości barkowej, RTG kości dłoni, RTG kości kończyn, RTG kości krzyżowo-ogonowej, RTG kości łonowej, RTG kości miednicy, RTG kości palca, RTG kości piętowej, RTG kości podudzia, RTG kości przedramienia, RTG kości ramieniowej, RTG kości udowej ze stawem biodrowym, RTG kręgosłupa całego, RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, RTG kręgosłupa piersiowego, RTG kręgosłupa szyjnego, RTG kręgu obrotowego, RTG kręgu szczytowego, RTG łopatki, RTG mostka, RTG nadgarstka, RTG nosa, RTG obojczyka, RTG oczodołów, RTG ogólny, RTG stawu żuchwowego, RTG palca, RTG płuc, RTG podżebrza prawego, RTG przełyku, RTG przewodu pokarmowego, RTG rzepki, RTG serca, RTG żuchwy, RTG stawów, RTG stawu barkowego, RTG stawu biodrowego, RTG stawu kolanowego, RTG stawu krzyżowo-biodrowego, RTG stawu łokciowego, RTG stawu skokowego, RTG punktowy zębów, RTG stopy, RTG ślinianek, RTG śródpiersia, RTG śródręcza, RTG śródstopia, RTG tchawicy, RTG układu moczowego, RTG zatok obocznych nosa, RTG żeber, RTG żołądka, RTG żuchwy, Rentgenogram szczęki, Urografia, Bad. jelita grub. met. wlewu kontrastowego.

4.      Badania Rezonansem Magnetycznym

(w tym: badanie serca, badanie czynnościowe mózgu, spektroskopia, badanie piersi, perfuzja

5.      Badania Tomografem Komputerowym

(w tym: badanie głowy – udary krwotoczne i niedokrwienne, zmiany zapalne, rozrostowe i wady wrodzone tkanki mózgowej, badanie angiograficzne tętnic szyjnych i tętnic wewnątrzczaszkowych, perfuzja tkanki mózgowej, badanie angiograficzne tętnic płucnych w podejrzeniu zatorowości płucnej, ocena tętnic wieńcowych (koronarografia KT) o rozdzielczości porównywalnej z tradycyjną angiografią dotętniczą, ocena tętniaków pozawałowych i zmian nowotworowych serca, ocena całkowitej zawartości wapnia w tętnicach wieńcowych („Calcium scoring”) – badanie skriningowe o wartości prognostycznej zawału serca, ocena naczyń tętniczych jamy brzusznej z opcją angiografii KT, badanie węzłów chłonnych, ocena trójwymiarowa elementów kostnych)

 UDOSKONALONE USŁUGI

 Badania rezonansem magnetycznym (w tym: Badanie głowy, Badanie oczodołów, Badanie twarzoczaszki, Badanie przysadki, Badanie szyi, Badanie kręgosłupa i jego odcinków, Badanie klatki piersiowej, Badanie jamy brzusznej, Badanie miednicy, Badanie kości i stawów, Badanie angio, Badanie cholangiograficzne).

Badanie tomografem komputerowym (w tym: badanie klatki piersiowej, badanie głowy, badanie jamy brzusznej, badanie miednicy, badanie kręgosłupa, badanie kończyn, badanie zatok, badanie oczodołów, badanie stawów, badanie ucha wewnętrznego, badanie szyi, badanie twarzoczaszki, angiografia KT).


Firma KIE posiada certyfikat ISO 9001, który dodatkowo gwarantuje wysoki poziom naszych usług. Zaufały nam zarówno publiczne jednostki medyczne jak i prywatne placówki.

ISO 9001
spełniamy wymagania
naszych klientów