Badania wysokościowe – dla bezpieczeństwa na wysokości

Badania wysokościowe – dla bezpieczeństwa na wysokości

Dalsze informacje o badaniach wysokościowych Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych branż. Na czym polegają te badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z zastosowaniem specjalnych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z niebezpieczeństwem. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem pełna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą), okulistyki oraz neurologii. Badania wykonuje się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można też zdiagnozować kłopoty do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokości, ich przeprowadzenie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba martwić się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo jest możliwość wykonania wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, iż podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im każdego roku.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]