Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o nocie księgowej na 40 euro, odnajdziesz na https://bit.ly/34J8RRS.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie czy stosować jako jeden z etapów działań windykacyjnych?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Należy podkreślić, iż taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę mogą być chwilowe kłopoty z wypłacalnością bądź niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]