Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Po więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności skieruj się tutaj.

Może być mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Choć termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności zgodne z obowiązującymi przepisami. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła podobną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w określonym terminie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może ustawić swoje harmonogramy działań wszczynanych wobec nieterminowych klientów, wyznaczając między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, następnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Ostatecznie, jeśli wymienione wyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi również ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]