Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe wiadomości o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone kilka razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet świetnie radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta należności. Ze względu na określony przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Lecz już przy stu lub więcej fakturach monitoring przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]