Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, znajdziesz na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo poświadczonych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie zwykłych obywateli, jak i rozmaitych firm.

Mimo, że w internecie bez problemu można wyszperać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie zastąpią one pracy profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy cena przekładu?

Czas wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Finalną cenę przekładu dokumentu determinują następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (holenderski, angielski) albo romańskich (hiszpański, francuski) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Stopień trudności tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Przekład prac dyplomowych, referatów medycznych czy umów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, żeby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Czas ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada zaakcentować, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. akt ślubu czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli często mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w przypadku konieczności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]