Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Skorzystaj ze wsparcia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia bądź nauki w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]